Migraine

Wat is migraine?

Migraine is een veel voorkomende aandoening: ca. 2 miljoen Nederlanders hebben er last van. Er is sprake van aanvallen van hevige hoofdpijn, vaak aan één kant van het hoofd. Een aanval kan gepaard gaan met overgeven, overgevoeligheid voor licht en geluid. Verschillende omstandigheden kunnen een aanval uitlokken zoals voeding, hormonale omstandigheden, psychische factoren, en weersomstandigheden.  

De gevolgen van migraine kunnen erg groot zijn. De precieze oorzaak van migraine is nog niet bekend. De hersenen van migrainepatiënten zijn als het ware alerter en de prikkels komen sterker binnen. Er is een verlaagde prikkeldrempel.  

Een migraine aanval ontstaat na een ontregeling in de hersenen. Door een daling van het serotoninegehalte vernauwen en verwijden de bloedvaten zich. Het verwijden van de bloedvaten veroorzaakt de aanval.

De behandeling van migraine

De behandeling van migraine volgens de psychosomatische coaching richt zich op bewustwording. De behandeling wordt ondersteund door lichaamsgerichte oefeningen en klassieke hypnotherapie.

1. Lichaamsgerichte oefeningen
Deze bestaan uit ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen en losmaakoefeningen. Het gewaarworden van zintuiglijke en lichamelijke sensaties, waardoor er meer ruimte ontstaat om te ervaren en voelen .

2. Klassieke hypnotherapie
De klassieke hypnotherapie maakt gebruik van trance. Trance is een diepe vorm van concentratie. Tijdens de trance is men in een ontspannen toestand en tegelijkertijd bewust aanwezig. Men is meer op de eigen binnenwereld gericht dan op de buitenwereld.

In trance maak je contact met het onbewuste, en is er een grote ontvankelijkheid voor suggesties. Door middel van visualisaties( het in gedachten beelden oproepen) kun je op een directe manier onbewuste processen beïnvloeden.

3. Psychosomatische coaching
Het accent ligt op de bewustwording van o.a. leefstijl, stressoren, verhouding draagkracht/draaglast. Het leven in het nu en ervaren van eigen behoeften.

Opbouw van de behandeling

 - Klachten anamnese
- Behandelplan van vijf tot acht sessies in drie maanden. Hierin komen aan de orde: hypnotherapie, lichaamsoefeningen en coaching.
- Afronding en follow up na drie en zes maanden. 

Tijdens het hele programma is een actieve betrokkenheid erg belangrijk. Het oefenen van de lichaamsoefeningen en het beluisteren van de visualisaties is essentieel.

De afgelopen jaren zijn al vele mensen behandeld met deze vorm van begeleiding. Het blijkt dat 85 % van de mensen er baat bij heeft, d.w.z. ze zijn klachtenvrij of er is een aanzienlijke vermindering van de klachten.

Adres praktijk

Velperweg 157
6824 MB  Arnhem

06-26632223
elstijkorte@yahoo.com
www.praktijkderodebeuk.nl

Kvk 09205981
Lidnummer NBVH 04089